Shiny stainless steel intercom at a modern apartment block. CLICK HERE FOR MORE SIMILAR IMAGES

System wymagany według przepisów Ppoż. Alarm powiadomi o ewentualnym niebezpieczeństwie pożarowym i pozwoli na szybką i sprawną ewakuację z budynku, a także wyśle zgłoszenie do Straży Pożarnej.